نرم افزار اشتراک گذاری فروش Hiker

یکبار بخرید، یک عمر درآمد کسب کنید

ماتریس اشتراک گذاری درآمد

درآمد ماهیانه سه ماه اول مادام العمر
Upto 1000 USD 50% 10%
1001 to 3000 50% 15%
3001 to 6000 50% 20%
6000+ 50% 30%

مزایای همکاری با Sales Hiker

  • آموزش محصولات
  • آپدیت ماهیانه بر روی قابلیت های جدید و پیشرفته
  • به منظور بازاریابی بهتر، در راستای بومی سازی نرم افزار CRM به زبان مادری خود، ما را یاری کنید
  • جوایز ارزنده ویژه ترجمه ویدئوی ما به زبان مادری شما
  • Incentives from custom requirements billing
  • پشتیبانی شخصی سازی شده
  • Lead forwarded to your from your region
  • پشتیبانی بازاریابی
  • درآمد مازاد از طریق کمک کردن به مشتریان بومی از طریق مشاوره و آموزش