ویژگی هایی که برای موفقیت شما ساخته شده اند.

فروش

 • سرنخ ها / درخواست ها
 • فعالیت و تقویم ها
 • تماسها و سازمانها
 • فرصتها و قیف فروش
 • محصولات، قیمتها و فاکتور زدن
 • خودکار سازی ایمیل و گزارشات

مدیر برچسب

 • متن فیلدها، صفحات و سایر قابلیت ها را طبق نیاز کسب و کار خود، ویرایش کنید.
 • حتی نیروهای غیرمتخصص نیز می توانند به سادگی متن تمامی فیلدها را ویرایش کنند.

تارگت فروش

 • میزان فروش تیم فروش خود را به صورت ماهیانه، سه ماهه و سالیانه پیش بینی کنید.
 • “به راحتی میزان قراردادهای بسته شده،
  میزان فروش، صورتحساب های پرداخت شده و در حال انتظار را مشاهده کنید”
 • از طریق بخش گزارش گیری، میزان تارگت فروش را در برابر فروش واقعی خود مشاهده کنید.

کمپین ایمیل

 • “به کلیه مشترکین و مشتریان خود ایمیل ارسال کنید، ارسال ایمیل ها را زمانبندی کنید و از نمونه ایمیل آماده نرم افزار استفاده کنید”
 • “در کمتر از چند ثانیه بیش از هزاران ایمیل ارسال کنید و یا به راحتی زمان ارسال ایمیل های خود را زمانبدی کنید”
 • دارای ابزار قدرتمند گزارش گیری به منظور مشاهده آمار ایمیل های کلیک شده و باز شده.

ردیابی ایمیل

 • “ایمیل های ارسال شده به مشترکین خود را ردیابی کنید-با کلیک بر روی ایمیلها ایمیل باز شده ی قبلی را مرور و بررسی کنید”
 • امکان نمایش گرافیکی گزارشات به منظور بررسی تعداد ایمیل های باز شده توسط کاربران، که از طریق کلیک بر روی لینک ارسالی در ایمیل ها نیز امکان پذیر است

صورتحساب و پرداخت

 • حساب دریافتی
  ثبت و ردیابی پرداختی ها در برابر صورتحساب ها. مشاهده وضعیت صورتحساب های نیمه پرداخت شده/پرداخت نشده/پرداخت شده و در حال انتظار.
 • حساب های قابل پرداخت
  ثبت و مدیریت پرداخت های انجام شده در برابر سفارش خرید تامین کنندگان. مشاهده وضعیت سفارشات خرید نیمه پرداخت شده/پرداخت نشده/ پرداخت شده و در صف انتظار.

شاهد افزایش بهره وری تیم فروش خود با Saleshiker باشید

رایگان امتحان کنید